echoraum logo

MUSIK

1998 Moser/Gründler/Stangl/Lang

1998 Gisburg

1998 Coleman/Stangl/Moser/Dafeldecker/Fischer

1998 Trio F (Hautzinger/Siewert/Reisinger)

1998 LIVE & ELECTRONIC II (Günther Albrecht)

1998 Das Wesen - »l´être« (ARGE Rollier-Traindl)

1997 Der Klang ist der Schatten einer Handlung, ist er nicht? (Thomas Dézsy)

1997 Poemia (Oskar Aichinger)

1997 messages (Hannes Löschel)

1997 Niveau (Schweizer / Gründler / Stangl / Böhm)

1997 Polwechsel (Malfatti / Stangl / Moser / Dafeldecker)

1995 Rhetikus (Silvia Beck / Lisi Breuss / Hannes Löschel)

1994 Sampled alreadymades

1993 Vienna Brass

1992 European Chaos String Quartett

1992 Mia Zabelka

1992 Vienna Brass

1991 Konglomerate (Vienna Brass)

Pfeil3